Sang Na Re Lyrics in Marathi | Love Lagna Locha | Zee Yuva

"Sang Na Re" song lyrics from marathi Tv serial Love Lagna Locha of Zee Yuva is written by "Vishal Kadam", song is pictured on Sameeha Sule (Akanksha) and Saksham Kulkarni (Vinay Nagpurkar), song is sung by 'Mangesh Borgaonkar' and 'Neha Rajpal' and music is composed by "Bipin Janavlekar".

Song Title : Sang Na Re | सांग ना रे
TV Serial : Love Lagna Locha | लव्ह लग्न लोचा (2016)
Lyrics : Vishal Kadam
Singer's : Mangesh Borgaonkar and Neha Rajpal
Music Director : Bipin Janavlekar
Channel : Zee Yuva
Banner : Iris Production (Vidyadhar Pathare)Sang Na Re Lyrics in Marathi

Sang Na Re Lyrics in English

कळे ना कसा संपला प्रवास
ओळखीचे रस्ते नकोसे वळण
मनातल्या स्वप्नाचे डोळ्यात मरण
दिसले का हे सांग ना
सांग ना रे, सांग ना रे
सांग ना, सांग ना
सांग ना रे, सांग ना रे
सांग ना, सांग ना

संपले सारे सुटली किनारे
नात्यांची नाव बुडाली सागरात
नदीचे आसू आभाळाच्या डोळ्यात
कसे जगावे सांग ना
सांग ना रे, सांग ना रे
सांग ना, सांग ना
सांग ना रे, सांग ना रे
सांग ना, सांग ना

आले नशिबी का हे पहाणे
रोखावे कसे आसवांचे वाहने
लपाछप्पीचा खेळ आपले नाते
तुटले का सांग ना
सांग ना रे, सांग ना रे
सांग ना, सांग ना
सांग ना रे, सांग ना रे
सांग ना, सांग ना

उरले अजुनी प्रेम मनात
कसे दोघांचे घर उन्हातं
नसला जरी हात हातात
जपशील का नातं सांग ना
सांग ना रे, सांग ना रे
सांग ना, सांग ना
सांग ना रे, सांग ना रे
सांग ना, सांग ना

(सोडायचाच होता तर कशाला धरला हात
वाटलेलं मीळेल आयुष्यभराची सात
पण आर्ध्या वाटेत सोडून दिला प्रवास
का वागली अशी काय लागलं हाती सांग ना)

सांग ना रे, सांग ना रे
सांग ना, सांग ना
सांग ना रे, सांग ना रे
सांग ना, सांग ना

(आयुष्यात करावा लागतो मना विरुद्ध प्रवास
आपण नशिबाच्या हातातले प्यादे बाकी सारे भास
आयुष्य गेलं माझं इतरांची मन राखता राखता
कधी केलाच नाही मनाचा विचार सांग ना
तू तरी करशील का सांग ना)

सांग ना रे, सांग ना रे
सांग ना, सांग ना
सांग ना रे, सांग ना रे
सांग ना, सांग नाTag: Sang Na Re Lyrics in Marathi, Saang Na Re Lyrics in Marathi, Sang Na Re Love Lagna Locha Lyrics, Love Lagna Locha Song Lyrics, Kale Na Kasa Lyrics, Mangesh Borgaonkar, Neha Rajpal, Vishal Kadam, Sang Na Re Song Download, Love Lagna Locha Akanksha and Vinay Song Download, Lyrics in Marathi, Marathi Song Lyrics