Olya Sanjveli Lyrics in Marathi | ओल्या सांजवेळी

Lyrics of romantic song "Olya Sanjveli (ओल्या सांजवेळी)" from 'Satish Rajwade' film "Premachi Goshta" is penned by "Ashwini Shende", the song is sung by 'Bela Shende' and 'Swapnil Bandodkar' and composed by Avinash and Vishwajit Joshi.

Olya Sanjveli (ओल्या सांजवेळी) Song Credit

Song Title : Olya Sanjveli | ओल्या सांजवेळी
Movie Title : Premachi Goshta | प्रेमाची गोष्ट (2013)
Singer : Bela Shende and Swapnil Bandodkar
Music Director / Composer : Avinash and Vishwajit Joshi
Lyrics / Lyricist : Ashwini Shende

Olya Sanjveli Song Video


Olya Sanjveli (ओल्या सांजवेळी) Lyrics

Olya Sanjveli Lyrics in English

ओल्या सांजवेळी...
ओल्या सांजवेळी, उन्हे सावलीस बिलगावी
तशी तू जवळी ये जरा
कोऱ्या कागदाची, कविता अन जशी व्हावी
तशी तू हलके बोल ना

आभाळ खाली झुके, पावलांखाली धुके
आभाळ खाली झुके, पावलांखाली धुके
सुख हे नवे सलगी करे, का सांग ना

ओल्या सांजवेळी, उन्हे सावलीस बिलगावी
तशी तू जवळी ये जरा
कोऱ्या कागदाची, कविता अन जशी व्हावी
तशी तू हलके बोल ना

सारे जुने दुवे, जळती जसे दिवे
पाण्यावरी जरा सोडून देऊया...

माझी ही आर्जवे, पसरून काजवे
जातील या नव्या वाटेवरी तुझ्या

रस्ता नवा शोधू जरा, हातात हात दे
पुसुया जुन्या पाउल खुणा
सोबत तुझी साथ दे

ओल्या सांजवेळी, उन्हे सावलीस बिलगावी
तशी तू जवळी ये जरा
कोऱ्या कागदाची, कविता अन जशी व्हावी
तशी तू हलके बोल ना

वळणावरी तुझ्या पाऊस मी उभा
ओंजळ तुझी पुन्हा वाहून जाऊ दे

डोळ्यातल्या सरी विसरून ये घरी
ओळख आता खरी होऊन जाऊ दे

सांभाळ तू माझे मला माझ्या नव्या फुला
मी सावली होऊन तुझी देईन साथ ही तुला

ओल्या सांजवेळी, उन्हे सावलीस बिलगावी
तशी तू जवळी ये जरा
कोऱ्या कागदाची, कविता अन जशी व्हावी
तशी तू हलके बोल ना


#OlyaSanjveli #SatishRajwade #PremachiGoshta