Rakhumai Song Lyrics | Poshter Girl

"Rakhumai (रखुमाई)" song lyrics is written by lyricist 'Vaibhav Joshi' and sung by Kasturi Wavare, Mrunmayee Shirish Dadke, Pragati Mukund Joshi, Rasika Ganu and Pallavi Telgaonkar. It is nice calm song composed by "Amit Raj", featuring Sonalee Kulkarni.

Rakhumai Song Credit


Song Title : Rakhumai | रखुमाई
Movie Title : Poshter Girl | पोश्टर गर्ल (2016)
Lyrics / Lyricist : Vaibhav Joshi
Singers : Kasturi Wavare, Mrunmayee Shirish Dadke, Pragati Mukund Joshi, Rasika Ganu, Pallavi Telgaonkar
Music Director : Amit Raj
Music on : Everest Talkies

Rakhumai Video Song


Rakhumai Song Lyrics


तुझ्याविना वैकुंठाचा कारभार चालना
एकल्या विठुरायाला हो संसार पेलना
तुझ्याविना वैकुंठाचा कारभार चालना
एकल्या विठुरायाला हो संसार पेलना

ये ग.. ये ग.. रखुमाई ये भक्तांच्या माहेरी
सावलीच्या पावलांनी विठूच्या गाभारी
ये ग.. ये ग.. रखुमाई ये भक्तांच्या माहेरी
सावलीच्या पावलांनी विठूच्या गाभारी

तुझ्याविना वैकुंठाचा कारभार चालना
एकल्या विठुरायाला हो संसार पेलना

तू सकलांची आई साताजन्माची पुण्याई
घेई पदरात आम्हावरी छाया धर बाई
तुझी थोरवी महान तिन्हीलोकी तुला मान
देई वरदान होऊ तुझ्या पालखीचे भोई
रखुमाई रखुमाई रखुमाई रखुमाई
रखुमाई रखुमाई रखुमाई रखुमाई
रखुमाई रखुमाई रखुमाई रखुमाई
रखुमाई रखुमाई रखुमाई रखुमाई

तू कृपेचा कळस आम्ही पायरीचे दास
तरी युगे युगे उपेक्षाच केली तुझी बाई
तू मायेचा सागर आम्ही उपडी घागर
आता करू दे जागर होऊ दे ग उतराई
रखुमाई रखुमाई रखुमाई रखुमाई
रखुमाई रखुमाई रखुमाई रखुमाई
रखुमाई रखुमाई रखुमाई रखुमाई
रखुमाई रखुमाई रखुमाई रखुमाई
रखुमाई रखुमाई रखुमाई रखुमाई

Tag: Rakhumai Song Lyrics, Rakhumai Poshter Girl Song Lyrics

Comments