Police Line Cast and Crew

"Police Line" is an upcoming film based on personal life of Policemen, movie story is written by Dipak Shrirang Pawar and directed by Raju Parsekar movie will be releasing on 5th Feb 2016.

Police Line-Ek Purna Satya Cast and Crew


Movie : Police Line-EkPurna Satya | पोलीस लाईन:एक पूर्ण सत्य 2016

Star Cast :
 • Santosh Juvekar
 • Mansi Naik
 • Jayant Savarkar
 • Satish Pulekar
 • Pradeep Patwardhan
 • Nisha Parulekar
 • Pramod Pawar
 • Vijay Kadam
 • Sayali Sanjiv
 • Jaywant Wadkar
 • Purnima Ahire- Kend
 • Nutan Jayant
 • Pranav Ravrane
 • Satish Salagare
 • Jaywant Patekar
 • Swapnil Rajshekhar
 • Sharmila Baviskar
 • Aarti Kulkarni
 • Ashwini Surpur
 • Atul Sanas
 • Balkrushna Shinde
 • Leena Palekar
 • Manoj Takne
 • Riyaaz Mulani
 • Sandesh Lokegaonkar
 • Sheetal Kalapure
 • Dinesh More
 • Umesh Bolke
 • Parth Ghorpade
 • Yuvraj More
 • Pradeep Kabare

Stroy/Written by : Dipak Shrirang Pawar

Screenplay :
 • Amar Parkhe
 • Sandesh Lokhegaonkar
 • Raju Parsekar

Dialogues :
 • Amar Parkhe
 • Sandesh Lokhegaonkar
 • Raju Parsekar

Cinematographer/DOP/Camera Man : Nilesh Vinayak Dhamale

Lyrics :
 • Kautuk Shirodkar
 • Nitin Tendulkar

Singer(s) :
 • Adarsh Shinde
 • Bharti Madhavi
 • Pravin Kunwar

Music Director :
 • Pravin Kunwar
 • Abhishek Shinde

Choreographer : Santosh Palvankar

Make Up :

Costumes :

Art Director :

Editor : Satish Patil

Executive Producer :
 • Balasaheb Patil
 • Vishal Chavan

Studio : Saishree Creations and Jijau Creations

Producer :
 • Rupali Dipak Pawar
 • Vaishali Nitin Pawar

Director : Raju Parsekar

Release Date : 5th February 2016

Genre : Drama