Siddhant Movie Star Cast

"Siddhant" movie story revolves around grandfather Vikram Gokhale as Appa Thosar and grandson Archit Devadhar as Vakratund Thosar, film story is written by Shekhar Dhavlikar and directed by debutant Vivek Wagh.

Siddhant Movie Star Cast


Movie: Siddhant (2015)

Star Cast:
 • Vikram Gokhale as Appa Thosar
 • Archit Devadhar as Vakratund Thosar
 • Swati Chitnis
 • Ganesh Yadav
 • Madhavi Soman
 • Sarang Sathaye
 • Neha Mahajan as Asawari
 • Chandrakant Kulkarni
 • Prashant Tapasvi
 • Suraj Satav
 • Baba Aphale
 • Kanchan Jadhav

Story/Writer: Shekhar Dhavlikar

Cinematography:Mayur M Hardas

Directer: Vivek Wagh

Studio: Navalakha Arts & Holy Basil Productions and Virtue Entertainment

Producer:
 • Nilesh Navalakha
 • Vivek Kajaria
 • Amit Ahirrao

Genre: NA

Release Date: May 29, 2015