Jara Jara Tipur Chandne | जरा जरा टिपूर चांदणे

"Jara Jara Tipur Chandne (जरा जरा टिपूर चांदणे)" is a meledeous song from movie "Ti Sadhya Kay Karte", penned by 'Ashwini Shende', sung by 'Aarya Ambekar' and 'Hrishikesh Ranade' and music is composed by "Nilesh Moharir". Song is begin featured on Abhinay Berde, Aarya Ambekar and Isha Phadke

Song Title : Jara Jara Tipur Chandne (जरा जरा टिपूर चांदणे)
Lyrics / Lyricist : Ashwini Shende
Singers/Vocals : Aarya Ambekar and Hrishikesh Ranade
Music Director/Composer : Nilesh Moharir
Music label : Zee Music Company

Jara Jara Tipur Chandne Video Song


Jara Jara Tipur Chandne Lyrics

Jara Jara Tipur Chandne Lyrics in English

तुझीच ओंजळ तुझ्या सरी,
तुझ्या सरीत भिजणे…

जरा जरा टिपूर चांदणे
जरा जरा हसून बोलणे
जरा जरा जादू तुझी
जरा मनाचे वाऱ्यावरी वाहणे

जरा जरा टिपूर चांदणे
जरा जरा हसून बोलणे
जरा जरा जादू तुझी
जरा मनाचे वाऱ्यावरी वाहणे

तुझ्या नशेच्या ओल्या खुणा
रोजच घडतो वेड गुन्हा
तुझीच ओंजळ तुझ्या सरी,
तुझ्या सरीत भिजणे…

तुझ्या कडे तुला मागणे
जरा जरा… हसून बोलणे
जरा जरा… जादू तुझी
जरा मनाचे वाऱ्यावरी वाहणे

जरा जरा.. टिपूर चांदणे
जरा जरा… हसून बोलणे

बोल तू जरा बावऱ्या मना
उगाच का रे येत जाते हसू
मनात आहे लागले ते दिसू

ऊन सावल्या वाटती नव्या
तुझे नि माझे कोवळे से ऋतू
तुझी नि माझी प्रीत जाई उतू…

परीकथा व्हावी खरी
कुणाची अन कधीतरी
तुझे हसू त्याचे ऋतू
घेऊन ये माझ्या घरी

आठवुन मी तुला साठवून मी
आठवुन मी तुला साठवून मी
जपतो कालचा श्वास हि,
पडे सरींची भूल या उन्हा
रोजच घडतो वेडा गुन्हा

तुझीच जादू तुझ्यावरी,
तुझे मला शोधणे…
तुझ्या कडे तुला मागणे
जरा जरा हसून बोलणे
जरा जरा जादू तुझी
जरा मनाचे वाऱ्यावरी वाहणे

जरा जरा टिपूर चांदणे
जरा जरा हसून बोलणे

बावऱ्या मना.. आ बावऱ्या मना..

टिपूर चांदणे, जरा जरा…
हसून बोलणे, जरा जरा…
टिपूर चांदणे, जरा जरा…
हसून बोलणे, जरा जरा…
बावऱ्या मना…

Tag: Aarya Ambekar, Hrishikesh Ranade, Nilesh Moharir, Jara Jara Tipur Chandne Lyrics, Jara Jara Tipoor Chandane Lyrics

No comments:

Post a Comment